De TC had vier A-parturen geselecteerd.
Wegens ziekte van Christian de Haan uit Franeker werd Wierd Baarda, die de eerste omloop in de B-klasse had verloren aan het tweetal Jelle Scharringa uit Wjelsryp en Willem Heeringa uit Tzummarum toegevoegd.
De A-klasse kaatste in competitieverband.
Na twee omlopen hadden zowel Hendrik Bouwhuis, Allard Hoekstra en Jelle Attema als Jelle Scharringa, Willem Heringa en Wierd Baarda 14 eersten bij elkaar gekaatst.
Uit de laatste partij moesten de winnaars komen en de kransen gingen met een overwinning van 5-4 6-2 naar Jelle Scharringa, Willem Heeringa en Wierd Baarda.

Na de jongenspartij in Damwoude werd een oproep gedaan aan het adres van de jongens om vooral na het laatste jongensjaar door te gaan.
‘It talint dat wy hjir sjogge, wolle wy takom jier ek wer sjen.’

Foto: Henk Bootsma.