De prijsuitreiking op PC van 1942.
In de kransen, v.l.n.r.: Feite de Jager (Harlingen), koning Jan Rodenhuis (Huins) en Frans Helfrich (Harlingen).
Daarachter v.l.n.r.: met sigaret, Johannes Brandsma sr. (Sexbierum), Sietse de Groot (Weidum), Lammert Heeringa (Holwerd), Leo Vogels (Tzummarum) en Klaas Falkena (Bolsward).