Friese kampioenen schoolkaatsen gehuldigd op de M.J. Tamsmaskoalle.

TZUMMARUM- Op maandag 16 juli heeft de officiŽle huldiging plaatsgevonden voor het kaatspartuur van de M.J. Tamsmaskoalle uit Tzummarum.
Nadat Harm de Vries, Jelle Pieter van der Walt en Sjoerd Keizer de voorrondes van het schoolkaatsen wonnen in Sexbierum, mochten zij de strijd voortzetten op woensdag 27 juni tijdens de Friese kampioenschappen schoolkaatsen op Sonnenborgh te Leeuwarden.

Dit was eigenlijk de dag dat zij met hun klasgenoten uit groep 7/8 af zouden reizen naar Ameland voor het 3-daagse schoolkamp, maar de jongens besloten unaniem: er zou eerst gekaatst worden en pas dan zouden ze naar de boot in Holwerd vertrekken.
Eenmaal op Sonnenborgh leken ze niet meer aan hun schoolkamp te denken en werd er vol overtuiging gekaatst; de eerste omloop tegen Koarnjum was misschien nog wel het lastigst, er werd met 5-4 6-4 gewonnen.
Daarna versloeg het Partuur van de Tamsmaskoalle scholen uit Exmorra en Anjum en tot slot werd De Twilling uit Stiens in de finale verslagen met 5-1en 6-6.
Coach Jelmer van der Meer, tevens oud-leerling van de Tamsmaskoalle, kon deze middag ontspannen toekijken hoe het Partuur zich richting de kransen kaatste.
Een mooie prestatie.

Na de huldiging konden de mannen zich, in hun schoolshirt en met de kransen om de nek, haasten naar Holwerd om daar, met juf Petra en juf Corianne, op de laatste boot te stappen om hun klasgenoten op Ameland te verblijden met deze verrassing.
Het werd dan ook een feestelijk onthaal op de kampeerboerderij in Hollum.

Op maandag 16 juli werden Harm, Jelle Pieter en Sjoerd met hun coach in het zonnetje gezet tijdens een officiŽle huldiging op school.
Hierbij waren vele genodigden aanwezig.
Na een openingswoord van directeur Eef Sprenger sprak wethouder Twerda het partuur met stimulerende woorden toe namens de gemeente Franekeradeel.
Daarna was er ruimte voor felicitaties en werden er cadeaus overhandigd door onder anderen de voorzitter van de Commissie schoolkaatsen, de heer G. Monsma en namens VVV Tzummarum, de heer T. Draijer.
Andere aanwezigen waren de oud-winnaars 2008 van de Tamsmaskoalle, de heer Hueting (algemeen directeur Stichting Radius) en de heer Koopmans (coŲrdinator Aksie Radius Sport) en natuurlijk de MR en OR van de school en het personeel en de ouders, familie en klasgenoten van het partuur.
Een welverdiende huldiging voor een sportieve, knappe prestatie.
Extra, woensdag 25 juli 2012.