PC 1962: verrassende winnaar met oudste koning uit historie.

Franeker
De PC van 1962 was er een die bol stond van de nodige verrassingen.
De winst van Gerrit Okkinga (20), Dreeuwes Smedinga (39) en Sjoerd Heeringa (18) lag niet bepaald in de lijn van de verwachtingen.
Een finale tussen de parturen van Roel Hoekstra, Sikke Sikkema en Wijtse Vlietstra en die van Hotze Schuil, Johan Jansen en Martinus Santema lag veel meer voor de hand maar in de halve finales werden deze parturen met goed spel van de tegenstander op een zijspoor gezet.
De finale tegen Johannes Stavinga, die zijn laatste PC zou kaatsen, Aebe Haima en Piet IJsbrandij was zondermeer teleurstellend.
Dit werd mede in de hand gewerkt door de zon die de kaatsers hinderlijk in de weg zat.
Goed tussenspel was bijna niet mogelijk maar ook op de boven ondervonden de kaatsers veel hinder van de laagstaande zon.
Uit het krantenverslag valt op te maken dat trio Gerrit Okkinga zich sneller aan de omstandigheden aanpaste.
Ze kregen daarbij al snel een steuntje in de rug door drie missers op rij van opslager Johannes Stavinga die zich dat jaar wel een aantal keren in de finale had gekaatst maar daar was het dan ookbij gebleven.
Stavinga kon een partij maken en breken.
Daarentegen maakten Okkinga en Smedinga aan de opslag geen fouten.
Stavinga en Haima mikten de bal negen maal buiten de lijnen en ook in het perk was de slagkracht van Smedinga en Heeringa beter dan die van Haima en IJsbrandij.
Vooral Haima had moeite met de snelle opslag van de jonge Okkinga.
Na het passeren van de kaats door Smedinga op 2-0 en 6-6 was de partij feitelijk al gelopen.
Na 5-0kwam er nog een kleine opleving aan de kant van Stavinga c.s. maar op 5-1 en 6-2 miste Stavinga aan de opslag.
Dreeuwes Smedinga werd uitgeroepen tot koning van de partij en was daarmee de oudste koning in de geschiedenis van de PC. Achterinse Sjoerd Heeringa schreef ook geschiedenis door binnen het jaar zowel de Freule alsmede de PC op zijn naam te schrijven.
Dat de zege bij trio Okkinga terecht kwam mag een grote verrassing worden genoemd.
Immers het partuur van Hotze Schuil, Johan Jansen en Martinus Santema maakte dat jaar de dienst uit.
Voor de PC had deze formatie al vijf overwinningen geboekt en het was de grote favoriet voor de 109 de PC.
Het partuur van Roel Hoekstra, Sikke Sikkema en Wijtse Vlietstra won dat jaar de Rengerspartij en gold ook als een van de te kloppen parturen.
Het partuur van Gerrit Okkinga had in deze samenstelling nog maar twee keer een prijs gewonnen.
Op 23 juni op de Waterpoortpartij in Sneek plaatste men zich voor de eerste maal voor een finale.
Opmerkelijk was wel dat het nu ook tegen Johannes Stavinga en Piet IJsbrandij ging met Piet Santema de jongere broer van Martinus Santema als vervanger van dokter Aebe Haima.
Op de vrijeformatiewedstrijd in Bolsward zou nog een derde prijs worden gewonnen maar dat was het dan ook.
Hetzelfde was van toepassing op de premiewinnaars want deze combinatie had nog nooit eerder in deze samenstelling gekaatst.
Het zou ook bij deze ene tweede prijs blijven.
Het was de charme van de zestigerjaren waarin dat nog allemaal kon.

Franeker Courant 25-7-2012.