BARRADEEL EN OMSTREKEN-PARTIJ 2011.

De VVV-Tzummarum organiseerde in samenwerking met bestuur van de Federatie de traditionele Barradeel en Omstreken-Partij.
Op het prachtig gelegen kaatsveld werden drie wedstrijdvelden gelegd en daardoor konden alle categorieën direkt los.
Gezien de weersvoorspellingen was dat ook nodig.
Het publiek waaronder H.B.-lid Adrie Weiland trotseerde de weersomstandigheden en konden genieten van een aantrekkelijke kaatsmiddag.
Ook hadden wij oud bestuurslid van het H.B. en kransensponsor van de Federatie Barradeel en Omstreken-partij Emile L. Vogels in ons midden.
Om 13,- u. ging het geheel van start en 17.45 u. had voorzitter Gerrit Monsma alle prijzen “aan de man gebracht”.
Met de opmerking dat de k.v. De Keatsbal van Oosterbierum volgend jaar aan de beurt is.
Bij de Welpen Jongens waren vier parturen aanwezig.
Hier staken Sexbierum en Minnertsga er bovenuit.
Hun prachtige strijd was de finale waard.
Aanvankelijk was laatst genoemde vereniging steeds de bovenliggende partij.
Maar Sexbierum met als grote uitblinker Wayne Cuttress gaf zich zo maar niet gewonnen.
Het werd tenslotte vijf eersten gelijk.
Toen trok Sexbierum de winst naar zich toe, op de stand 5-5 en 6-0.
De Twa Doarpen/DIOS met Marten Jansen, Jesper Faber en Wayne Cuttress kregen de 1ste prijs en Leonardo Wassenaar, Simon Wendelaar Bonga en Hidde de Vries van de k.v. Minnertsga het zilver.
Ook bij de Pupillen Meisjes waren vier parturen.
Het werd een open strijd, waar drie parturen voor de prijzen in aanmerking kwamen.
Het was uiteindelijk de Twa Doarpen/DIOS met Anna Ennema, Fiera de Vries en Jildou Jansen als overwinnaars.
Minnertsga en Sint Jacobiparochie streden fel om de 2de prijs.
Sigrid Bekius, Mariet Haarsma en Simone Kootstra bleven k.v. Het Noorden voor op de stand 5-5 en 6-4.
Een werkelijk schitterende partij.
De Schoolmeisjes kaatsten in een poule van drie, k.v. Het Noorden ondervond hier weinig of geen tegenstand.
Nynke Kingma, Marjan Ebele en Wicia Nieuwhof namen de kransen mee naar huis.
Anders was het bij de Schooljongens.
Hier waren zelfs vijf parturen in één poule.
Dan moet er wat gebeuren.
Geen van de parturen kwam ongeschonden uit de strijd.
De spannenste partij schotelden Minnertsga en Sexbierum ons voor.
Met alles aan de hang won Sexbierum.
Toen tenslotte de punten waren opgeteld bleek Maurits Post, Mike Faber en Jan Sjouke Weewer van de k.v. De Twa Doarpen/DIOS de algemene winnaars.
Thomas Bakker, Ulbe Bonnema en Pieter Tulner van De Keatsbal van Oosterbierum won de 2de prijs.
Vervolgens komen de Senioren aan de beurt.
In alle vier categorieën waren 4 parturen aanwezig.
Sexbierum met Gooitzen Scheffer, Alexander Post en Jan van der Schoot kaatsen bij de 30 + een uitstekende wedstrijd en gingen omkranst huiswaarts.
De organiserende vereniging VVV-Tzummarum met Reinoud Monsma en Theo Draijer kregen de 2de prijs.
De categorie Senioren 50+ gaf weinig spektakel te zien.
Good-old Geert Faber met zijn secondanten…. voorzitter van de k.v. Minnertsga….. Auke Akkerman en broer Jacobus Faber heerste en verdeelde.
Natuurlijk win je dan terecht de 1ste prijs. Pieter Heeringa, Hendrik Talsma………….Cambuur-supporter op en-top….en Jan Reitsma kwamen in het bezit van de 2de prijs.
De Senioren B-Klasse was ook een prooi voor Minnertsga.
Feike Jochum Vogel, Gerard Sinnema en Ruurd de Vries……oud winnaar van de Jong Nederland… waren de triomfators.
Oosterbierum met Renee Kuiken, Irolt Dijkstra en Hein Dijkstra kregen de 2de prijs.
In de A-Klasse wilde Minnnertsga niet onder doen voor hun collega’s in de B-Klasse.
Toch kregen zij felle tegenstand van Sint Annaparochie met niemand minder dan…. oud P.C-winnaar……Jacob Wassenaar in hun gelederen.
Zij capituleerden pas op 5-5- en 6-6.
Gosse Jentje Hoekstra, Jacob Faber en Bart Strooisma moesten de strijd aanbinden om het algemeen kampioenschap.
k.v. Sint Anne/Drie spul is ut met Wietse Jan Dijkstra, Jacob Wassenaar en Geert Jan de Jong namen de 2de prijs mee.
De A en –parturen van Minnertsga nemen in de finale om het algemeen kampioenschap.
Zoals reeds vaker was gebeurd werd het B-partuur de winnaar.
Gerard Sinnema werd Koning van de Barradeel en Omstreken-partij 2011.
Wij mogen wel concluderen Minnertsga kwam zag en overwon bij de Senioren. PKG