10 juli 2011.
Arnold Zijlstra, Rene Anema en Thomas van Zuiden zijn zaterdag winnaar geworden van de heren 1ste klas v.f. partij in St.-Annaparochie.
Thomas van Zuiden werd gekroond tot koning van de partij.
Op deze traditionele Van Harenspartij met 8 partuur op de lijst was de tweede prijs voor Michiel Scheepvaart, Jacob Zaagemans en Jan Sjoerd Tolsma.
Verder was er nog een derde prijs voor het partuur van Dirk-Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Jacob Klaas Haitsma.