16 Juli 2011
Joeke Ids de Vries uit Wyns, Steven de Bruin uit Tzummarum en Hielke Miedema uit Stiens zegevierden zaterdag im Morra op de d.e.l. wedstrijd voor senioren.

In de finale werd met 5-4 en 6-2 gewonnen van Krijn Hiemstra uit Sint Annaparochie, Rick Poortstra uit Sint Jacobiparochie en Jan Dominicus van der Wal uit Dronryp.
De kleine premie was voor door Jelle Jaap Stiemsma uit Lioessens, Oane Dijkstra uit Nes en Johan Hettema uit Tzum.