Eerste ijsbaanpartij in Tzummarumer geschiedenis!
maandag, 04 juli 2011 09:53
Afgelopen zaterdag 3 juli jongstleden was het zover, voor het eerst in de geschiedenis werd er een partij georganiseerd door de kaatsvereniging V.v.V. en de ijsclub Tzummarum e.o.
En er werd gekaatst op een unieke locatie, namelijk de ijsbaan in Tzummarum.
Er hadden zich bijna 40 personen opgegeven, om mee te doen aan dit spektakel.
Bij de heren waren er 10 parturen en een verliezersronde.
Bij de dames hadden 9 personen zich opgegeven, dus daar werd in pouleverband gekaatst.
De prijzen werden als volgt verdeeld.
Bij de dames ging de tweede prijs naar Sjoeke Jellema en Etje Talsma.
De eerste prijs was een prooi voor Pietie de Vries (koningin) en Jelleke de Bruin.
In de verliezersronde bij de heren waren er 2 prijzen.
De tweede prijs werd gewonnen door Johannes Wolbers, Atze Hempenius en Dirk Noordenbos, ze verloren de finale van Jelte van der Zee, Jaap Bonnema en Duco Westerhof, die dus de eerste prijs op hun naam schreven.
In de winnaarsronde bij de heren was de derde prijs voor Siep van der Zwaag, Jan Reitsma en Johan Hoogerhuis.
In de finale moest het partuur van Reinoud Monsma, Wayne Cuttruss en Durk Bonnema het opnemen tegen Tom Laanstra, Leo Vogels en Wietse Hempenius.
Waarbij laatstgenoemd partuur de partij won.
Tom Laanstra werd ook nog als koning gekroond.
De prijzen waren vleesprijzen en voor de winnaars waren er kransen.
Deze partij op de ijsbaan is beide besturen goed bevallen en ze zullen het volgend jaar zeker herhalen.
Na de partij werd er nog lang doorgepraat over de ijsbaanpartij.
Ook Jorrit en Fokke de Vries werden in het zonnetje gezet dankzij hun voorbereidende werkzaamheden eerder die week, om het gras op de ijsbaan op tijd kaatsklaar te krijgen.
Op naar de volgende partij!!!!