De 65ste editie van de jongens afdelingspartij om de Jongs wisselplaquette kende een spannend verloop.
Meerdere afdelingen maakten aanspraak op de eerste prijs.
In de derde omloop speelden bijna alle favorieten.
Daar won Tzummarum nipt van Franeker op 4-5 en 6-6. en won Dronrijp van na een spannende partij van Arum 4-5 4n 0-6.
Berlikum won van Britsum met 3-5 3n 6-6. Minnertsga kwam halve finale binnen via een staand nummer.
Ook de halve finales waren spannend.
Tzummarum won na een 4-1 achterstand toch nog van Minnertsga op 5-4 en 6-0 Berlikum versloeg Dronrijp met alles aan de hang.
Daarna was Berlikum wat uitgekaatst en won Tzummarum de finale vrij gemaakelijk op 5-2 en 66.

De uitslag is dus :
1 Tzummarum: Arjen van der Zee, Ramon Hoogerhuis en Willem Heeringa.
2 Berltsum : Pieter Vrij, Remco Dijkstra en Patrick Nauta.
3 Dronryp: Remco Kuperus, Jan Sipke Tuinman en Wierd Baarda.
3 Minnertsga Marten Pieter Bergsma, Roan-Hein Joostema en Sieb Driessen.