Het winnende partuur van kv Eendracht Harlingen

Harlingen wint eerste FK zachte bal in Tzummarum.

Het Harlinger partuur, bestaande uit Johan Kwast, Dylan Drent en Dennis Wijnjeterp heeft zaterdag in Tzummarum de eerste editie van het Frysk Kampioenschap zachte bal gewonnen.
Negentien afdelingsparturen hadden zich opgegeven en Tzummarum spande zelf de kroon met maar liefst vijf parturen.
Er werd in een winnaarsronde en een verliezerronde gekaatst om geldprijzen.
Om tien uur barste de strijd los.
Er waren spannende partijen en er was zoals gebruikelijk bij het kaatsen met de zachte bal meer tussenspel.
In de verliezerronde was de tweede prijs voor het partuur van Sint Anna Parochie (Wietse Jan Dijkstra, Andre Iedema en Rein Schiphof).
Zij verloren de finale van Franeker 4 (Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Mark JanRiemersma) die dus de eerste prijs toebedeeld kregen.

Titanenstrijd
In de winnaarsronde ging de kleine premie naar Pingjum met de kaatsers Michel Nesse, Steven Nesse en Hendrik Brandsma.
Maar de klapper van de dag moest nog komen, dat was de titanenstrijd tussen Tzummarum en Harlingen, de finale van het eerste Frysk Kampioenschap zachte bal te Tzummarum.
Tzummarum begon sterk en mede dankzij een sterk kaatsende Steven de Bruin gingen de eerste drie bordjes naa rhet partuur van Tzummarum, maar specialisten zachte bal Harlingen kwam fraai terug en de finale eindigde in vijf om e vijf en zes vier.
Een retourslag van Johan Kwast bezorgde Harlingen deze overwinning en een mooi besluit van deze prachtige kaatsdag.

Sportief
Tzummarum met de kaatsende broers Steven en Dennis de Bruin aangevuld met de kwaliteiten van Hans Wassenaar namen het verlies sportief op en feliciteerden de winnaars Harlingen. Johan Kwast, Dylan Drent en Dennis Wijnjeterp kregen uiteindelijk de kransen om.
,,Deze dag was al zeer geslaagd, maar we hopen dat volgend jaar nog meer parturen aan het kampioenschap zullen deel- nemen", aldus de organisatoren van VvV Tzummarum.

Franeker Courant 19-05-2013.