Merkekeatsen vrijdag 10 mei 2013

Afgelopen vrijdag was het weer zover, na een succesvolle Hemelvaartsdag werd er weer een merkepartij gehouden.
Er werd in vier categorieën gekaatst; namelijk de jeugd, senioren, oudste klasse en de dames.
Er waren lunchpakketten gemaakt voor alle deelnemers, wat zeer in de smaak viel bij de kaatsers en kaatsters.
Dan nu naar de wedstrijd. Bij de senioren deden negen parturen mee, waar drie prijzen in de winnaarsronde te verdelen waren en twee prijzen in de verliezersronde. De tweede prijs in laatstgenoemde ronde ging naar partuur twee; Cornelis Jensma, Arjen en Jelte van der Zee, zij verloren in de finale van partuur zeven; Steven de Bruin, Siebe bij de Lei en Bernard Goeman Borgesius.
In de winnaarsronde werden de prijzen als volgt verdeeld; derde prijs ging naar partuur acht Willem Heeringa, Nick Leistra en Albert de Vries.
In de finale werd gekaatst tussen partuur vijf; Ramon Hoogerhuis, Sipco Visser en Klaas Marten de Haan en partuur negen; Jelmer van der Meer, Freerk Broekstra en Tiede Draijer, waarbij laatstgenoemd partuur de kransen pakten.
In de categorie dames waren drie parturen, waarbij de tweede prijs ging naar partuur drie; Eke Grond en Annie Tuinman, ze moesten het onderspit delven tegen partuur twee, Ant Vogels en llse Draijer, die dus verdiend de overwinning pakten.
Saillant is dat er nu al twee kransen voor de familie Draijer zijn, en de derde misschien in aantocht. Dat moest dan gebeuren in de oudste klasse, waar vader Theo Draijer in de finale stond met zijn maten Emile Vogels en Tom Laanstra in partuur vier tegen partuur één; Haije Hempenius, Johannes Broekstra en Hans Hettinga.
Helaas voor de familie Draijer bleef het bij twee kransen, want het partuur van Haije Hempenius pakte de overwinning.
Dan blijft er nog één categorie over en dat is de jeugd.
Daar werd in poules gekaatst, met de volgende resultaten, de vierde prijs ging naar partuur vier; Hylke Jan van der Walt en Cornelis van der Laan, partuur één won de derde prijs, dit waren Sjoerd Keizer en Wisse Broekstra.
De tweede prijs ging naar partuur drie; Jelle Pieter van der Walt en Gerard Hempenius.
En de kransen gingen naar partuur vier; Simon Houtsma en Jurre Broekstra.
Ook een leuke bijkomst was dat er deze dag drie generaties Broekstras de kransen pakten, namelijk Johannes, Freerk en Jurre Broekstra.
Na de prijsuitreiking werd nog even nagebabbeld over deze sportief verlopen merkepartij.
Op naar de volgende partij.

Met een sportieve groet,
V.v.V. Tzummarum
Ronald van Vliet