Willem Heeringa gekroont tot koning op merkepartij 2011

Na een succesvolle Hemelvaartsdag, was er vrijdag 3 juni jongstleden weer een traditionele Merkepartij voor alle categorieën.
Het weer was wederom schitterend, dus de kaatsers en kaatsters moesten hun huid goed insmeren tegen de fel brandende zon.
Maar dat mocht de pret niet drukken. We beginnen met de uitslagen bij de jeugd.
Die zag er als volgt uit.

De eerste prijs was voor Nick Leistra, en behaalde tevens de koningstitel, de tweede prijs ging naar Simon Bonnema en tot slot de derde naar Froukje Bonnema.
Alle deelnemers kregen een prijsje, waarmee ze apetrots waren.

Vervolgens gaan we naar de uitslagen bij de dames.
Daar was Saskia Leistra de beste, en net als haar broer werd ze gekroond tot koning van de partij.
De tweede prijs werd behaald door Eke Grond en tot slot de derde prijs was voor Jelleke de Bruin.
De prijzen waren vleespakketten.

Vanaf hier gaan we naar de uitslagen in de oudste klasse.
Daar werd de eerste prijs gewonnen door partuur 2. Syds Schat, Jelle Velsma (tevens koning) en Atze Hempenius.
De tweede prijs was prooi voor partuur 5. Willem Seepma, Johannes Broekstra en Rinse van der Meij.
Er was ook nog een derde prijs weg te geven, deze werd behaald door partuur 3. Theo Draijer, Durk Bonnema en Jan Reitsma.
Ook hier waren de prijzen vleespakketten.

Dan blijft er nog één categorie over en dat is de jongste klasse.
Hier werden de prijzen als volgt verdeeld.

De eerste prijs in de winnaarsronde was voor partuur 2. Willem Heeringa (koning), Robert de Bruin en Wietse Hempenius.
De tweede prijs ging naar partuur 5. Marco Seepma, Leendert Looijenga en Jelmer van der Meer.
De derde prijs werd behaald door partuur 8. Benjamin Jansen, Jan van der Schoot en Fokke de Vries.

In deze categorie was ook een verliezersronde.
Daar werd de eerste prijs gewonnen door partuur 6. Johan Wielinga, Simon Brolsma en Tjitte Bonnema.
De tweede prijs ging naar partuur 3. Richard Strikwerda, Harmen Ament en Ramon Hoogerhuis.
Ook hier waren de prijzen weer vleespakketten.
Ik wou iedereen bedanken voor de hulp op Hemelvaartsdag en deze kaatspartij.
Zonder vrijwilligers zijn we nergens.
Op naar de volgende partij!!!!

Bron: Ronald van Vliet.