SINT JACOBIPAROCHIE WINT IN TZUMMARUM GENERALE VOOR NK.

Triemstra toont zijn klasse
TZUMMARUM - Zonder tot uitbundig kaatsspel te komen won Sint Jacobiparochie de afdelingswedstriid in Tzummarum, de generale voor het NK.

Misschien kaatsten ze niet eens in de sterkste samenstelling.
Taeke Triemstra is weliswaar geen opslager meer, ook niet in vrijeformatie wedstrijden.
Toen het in de halve finale tegen Franeker even haperde, liet hij zien dat er met dat onderdeel bij hem nog niks mis is.
Op 5-3 en 2-6 zette hij met twee zitballen de wedstrijd naar zijn hand, om daarna met een bovenslag de partij uit te maken.
Zijn wijze van opslaan vreet echter energie.
,,As ik in hiele dei opslach dan fiel ik it yn de ljisken."
Renze Pieter Hiemstra vormt een belangrijke steunpiIaar in het partuur.
Hij beschikt over een lichte opslag.
De voorinse moest Rutmer van der Meer ontlasten.
Voor de opslager was het de eerste seizoenszege.
,,En dat jout wer moed.
Boppedat fiel ik my wurch.
Dan hast minder power yn dyn opslach."
In de derde ronde diende het titanengevecht tegen Minnertsga zich aan.
Met Chris Wassenaar gestopt maar voor afdelingspartijen nog een zeer bruikbare kracht - in de gelederen is Minnertsga voor elk partuur een geduchte tegenstander.
Op 5-5 en 6-6 had Wassenaar de regie in handen.
Hij moest met zijn opslag een kaats verdedigen.
De opgooi was niet goed waardoor de bal buiten de touwen plofte.
Overigens zegt Triemstra niet meer benauwd te zijn voor het opslaggeweld van Wassenaar.
,,De ballen fan Chris rinne net sa hurd mear, dat hat wol ris oars west."
Toen die horde genomen was lag de weg naar de eindzege open.
Witmarsum kon geen serieuze tegenstand bieden omdat Herman Sprik door een liesblessure amper kon meedoen.
Hijum/Finkum werd in de eerste ronde verrassend uitgeschakeld door Easterlittens.
Toch blijft Hijum een van de favorieten voor het NK op pinkstermaandag in Franeker.
Daar hoeft verliezend finalist Wommels zich niet toe te rekenen.
Mede door een gunstig lot wandelde Wornmels richting finale.
Vooral de opslag van Jacob Klaas Haitsma heeft weinig venijn.
Vorig jaar verdedigde hij de kleuren van Easterein, maar hij is weer naar zijn geboortedorp verhuisd.
Daar voetbalt hij ook nog eens bij tweedeklasser SDS.
In de finale stond Wommels in het perk zijn mannetje.
Als Hiemstra en Triemstra in het perk verschenen waren de rollen meteen omgedraaid.
Hiemstra timmerde zeven ballen over de bovenlijn.
Triemstra sloeg er vijf, ogenschijnlijk met speels gemak, boven.
Spannend had het kunnen worden bij 4-3 en 6-6, maar toen knalde er een bovenslag uit de nap van Hiemstra.
Op 5-3 en 6-6 pakte hij opnieuw de punten.

bron: l.c. 3-6-2011
Foto: Henk Bootsma.