Harm de Vries Tzummarum wint in Weidum .

De pupillen A-klasse is met 5 parturen verkaatst in een poule.
Alle parturen hebben dus 4 keer gekaatst.
Winnaae van de partij is geworden partuur 4 met Sander Gerbrandy en Harm de Vries met 28 eersten (4x gewonnen) en 2e is geworden partuur 3 met Druk Ennema en Rients Smink (26 eersten).
De A-klasse is met 5 partuurenverkaatst in eenpoule.
Alle parturen hebben dus 4 keer gekaatst.
Winnaar van de partij is geworden partuur 4 met Sander Gerbrandy en Harm de Vries met 28 eersten (4x gewonnen) en 2de is geworden partuur 3 met Durk Ennema en Rients Smink (26 eersten).