Steven de Bruin Tzummarum wint in Hartwerd.

Sytse Terwisscha van Scheltinga, Elgar Boersma en Steven de Bruin winnen de DEL senioren partij te Hartwerd.
In een spannende finale met Peter van Zuiden, Menno van Zwieten en Hielke Miedema wordt op een stand van 3-5 en 6-6 de partij gewonnen door een bovenslag van de bijgelote Elgar Boersma.
De derde prijs was voor Sjoerd Teake Kooistra, Sjoerd Boonstra en Anne Wind.