1989

De Bondswedstrijd voor Meisjes en Schoolmeisjes.
De winnaressen bij de Schoolmeisje, de kaatsvereniging "VVV Tzummarum" te Tzummarum met v.l.n.r:
Tineke Schat, Lucie Timmermans en Jelly van der Zee;
De winnaressen bij de Meisjes, de kaatsvereniging "Exmorra" te Exmorra
met v.l.n.r. Sary Lyclama Nijeholt, Margreet de Boer en Annelies Gietema.