15 mei 2011 Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum e.o. start met straatkampioenschap kaatsen hun eerste ledenwedstrijd.

Wij hebben als vereniging altijd de hoop, dat er veel deelname is aan de ledenpartijen, nu dan hadden wij afgelopen zaterdag niks te klagen.
Maar liefst 13 parturen gaven zich op om uit te maken wie het beste straatpartuur van Tzummarum kon worden van 2011.
Jammer genoeg was het weer iets minder dan de dagen ervoor, maar dat mocht de pret niet drukken.
Het bleef gelukkig droog.
Er was een winnaars en een verliezersronde.
Om 16.00 uur ging de partij los, en om 20.00 uur werd de laatste slag geslagen.
De prijzen werden als volgt verdeelt:

1ste prijs winnaarsronde
Seedyk, Hoarnestreek
Jan Reitsma
Wim Wassenaar
Hans Wassenaar

2de prijs winnaarsronde
Sytzemaleane
Robert de Bruin
Steven de Bruin
Germ de Bruin

3de prijs winnaarsronde
Willem Koningstrjitte, Jel Rinckesstrjitte, C. Benninghastrjitte
Johan Hoogerhuis
Erik Tamminga
Leendert Looijenga

1ste prijs verliezersronde
Harkema, Franeker (buitenleden)
Nanning Seepma
Marco Seepma
Willem Seepma

2de prijs verliezersronde
Swaerderwei
Eke Grond
Durk v/d Kuur
Jaap Bonnema

Wij hebben een mooie partij gehad met tent en al, waar in men na de partij gezellig kon nababbelen over de mooie kaatsmiddag.
Tot ziens op de volgende partij!

Met vriendelijke groeten, Het bestuur van V.v.V. Tzummarum e.o.