Zaalkaatscompetitie 2010-2011.

Afgelopen winter is er om de twee weken, weer volop gekaatst in de Harnehal.
Er waren dit jaar weer een aantal enthousiaste deelnemers die het elke keer tot een kaatsspektakel maakten.
Er werd in twee groepen gekaatst, de A en de B groep.
De B groep kaatste s,morgens in de hal en in de middag kwam de A groep.
Hieronder volgen de beide eindstanden in de betreffende competities:

Eindstand A groep.
1 Nanning Seepma.
2 Leendert Looyenga.
3 Rick de Graaf.
4 Wietse Hempenius.
5 Willem Heeringa.

Eindstand B groep.
1 Pieter Heeringa.
2 Jelle Velsma.
3 Japie Terpstra.
4 Johannes Broekstra.
5 Jan Anema.
6 Sjieuwke Jellema.

De wedstrijdleider Theo Draijer had voor de gehele groep iets nieuws bedacht.
Hij liet alle deelnemers stemmen welke speler het afgelopen winterseizoen de meeste aimabele kaatser mocht zijn.
De meeste stemmen gingen uit naar Haije Hempenius.
Uiteraard kreeg Haije, uit handen van de wedstrijdleider, een mooi pakket aangeboden.
Na de prijsuitdeling werd er nog lang doorgepraat, over diverse wedstrijden van het afgelopen winterseizoen.