Schoolkaatsen
Woensdag 10 juni werd het schoolkaatsen van Franekeradeel gehouden op het Sjukel‚n in Franeker.
De Tamsmaskoalle was vertegenwoordigd met een meisjespartuur en een jongens A.
De meiden Annelies, Sonja en Amerens gingen naar huis terug met een 3e prijs.
Goed gedaan dames.
De heren Nick, Tiede en Harm wonnen en namen de kransen mee naar Tzummarum.
Van harte gefeliciteerd!
Het winnaarspartuur zal, onder leiding van coach Broekstra, op woensdag 30 juni uitkomen op de Friese Kampioenschappen op Sonnenborgh.
Heel veel succes daar!