Het partuur van Arnold Zijlstra (Tzummarum), René Anema (Balk) en Thomas van Zuiden (Tjerkwerd) zegevierde zaterdag in Lollum op de eerste vrijeformatiewedstrijd van het seizoen.
In een spannende finale werd met 5-4 en 6-4 gewonnen van Dirk Yde Sjaarda (Easterein), Erik Haitsma (Wommels) en Gert-Jan Meekma (Witmarsum).
Het was het eerste optreden van opslager Dirk Yde Sjaarda van dit seizoen.
Sjaarda kampte sedert de start van het seizoen met een blessure.