Pearke keatsen zondag 13 juni 2010

Vandaag was het dan weer zover, V.v.V. Tzummarum had eindelijk weer eens Pearkekeatsen georganiseerd.
Er hadden zich zes koppeltjes opgeven, en het weer beloofde het een mooi spektakel te maken.
Er werd gekaatst in twee poules van drie parturen. In poule één, moest Marrit Hettinga en Jan Reitsma het opnemen tegen Marielle Dijkstra en Hilbert de Vries.
Het eerstgenoemde partuur won met 5 - 1 en 6 – 6.
Tegelijkertijd streden in poule twee de parturen van Rixt Veldman en Robert de Bruin tegen Annie Tuinman en Pieter Heeringa, het partuur van Annie Tuinman werd verslagen met 5 – 2 en 6 – 4.
In poule één won het partuur van Anneke Rinsma en Theo Draijer met 5 - 1 en 6 - 6 van het partuur van Marit Hettinga.
Terwijl het partuur van Tineke Smids en Leendert Looijenga met 5 - 1 en 6 - 2 in poule twee verloor.
Rest ons nog twee partijen te kaatsen in de twee poules.
Het partuur van Marielle Dijkstra verloor met 1 - 5 en 6 – 6 van het partuur van Theo Draijer in poule 1.
In de andere poule wist Annie Tuinman van het partuur van Tineke Smids te winnen met 5 - 1 en 6 - 2.
Na deze poules bleven de sterkste parturen over.
Partuur Anneke Rinsma en Theo Draijer tegen Rixt Veldman en Robert de Bruin.
De eerste prijs werd behaald door het partuur van Rixt Veldman met 1 - 5 en 6 – 6.
De eerste twee prijswinnaars kregen vleespakketten mee en de eerste prijswinnaars werden tevens ook in de kransen gehuldigd.
Het was een mooie middag geworden, met een hoop strijd van alle deelnemende parturen, tot de volgende Pearkekeatsen.

Namens het bestuur
V.v.V. Tzummarum.