Giekerk 6 Juni.

Het partuur van Krijn Hiemstra (Sint Annaparochie), Peter van Zuiden (Tjerkwerd) en Willem Heeringa (Tzummarum) is zaterdag in Gytsjerk winnaar geworden van de uitnodigingswedstrijd voor jongens.
Vlnr: Krijn Hiemstra, Peter van Zuiden en Willem Heeringa.
De premie was voor Pieter S. Scharringa (Wjelsryp), Jan Sipke Tuinman (Dronryp) en Tjisse Steenstra (Bitgummole).