Zondag 16 mei.

Kaatsvereniging VvV Tzummarum met de kaatsende broers Robert en Steven de Bruin en Hans Wassenaar hoefde vanmiddag in Wommels op de afdelingswedstrijd voor junioren niet tot het gaatje te gaan om de zege op te eisen.
Vlnr: Steven de Bruin, Robert de Bruin en Hans Wassenaar.
Onder bijna ideale omstandigheden bleef kv de Lege Geäen op een spel staan.
Op 5-2 en 6-4 sloeg de beste man van Tzummarum Steven de Bruin de bal boven.
Het was pas de tweede bovenslag in de gehele partij.
De omstandigheden waren ideaal, prachtige grasmat en windstil, maar desondanks werden er zestien ballen buiten de lijnen geplaatst met Sietse Kuipers met tien missers als “grootverdiener”.
Het begin was voor Goënga maar daarna gaf Tzummarum het tempo aan.
Steven de Bruin sloeg verdienstelijk op getuige zijn zes zitballen.
Net als in de halve finale had hij sporadisch een misser en dan win je meestal de partij.
Eentje in de halve finale en twee in de finale daar teken je voor.
Het waren marginale oprispingen op een verder troosteloze kaatserij.
“Wommels is gjin keatsdoarp.
We organisearje dan wol de Freule mar der hast ek alles mei sein.
Oardeheal en in hynstekop mear sjochst hjir net”, aldus een liefhebber van het eerste uur.
En te bedenken dat de partij in Wommels al jaren geldt als de generale voor de komende Jong-Nederlandpartij een klassieker bij uitstek.
Slechts dertien afdelingen gaven acte de présence.
Het waren er feitelijk maar twaalf want kv Het Noorden uit Sint Jacobiparochie moest te elfde ure nog verstek laten gaan door een blessure bij een van de twee aangemelde deelnemers.
Dat de spoeling dun is bij deze categorie werd nog eens duidelijk doordat zes van de dertien aangemelde verenigingen maar twee man op de been kon brengen.
Tzummarum deed waar het voor was gekomen namelijk winnen.
Steven de Bruin en de weer enigszins opgebloeide Hans Wassenaar haalden de kastanjes uit het vuur waar het nodig was en Robert de Bruin completeerde het trio als balkeerder.
Tzummarum hoefde pas in de tweede omloop uit het trainingspak doordat Sint Jacobiparochie zich had teruggetrokken.
Via Easterlittens (5-4 6-0) en Wjelsryp (5-3 6-0) werd de eindstrijd bereikt.
Goënga (Evert Sjoerd Sijbesma, Sibe Wijbrandi en Sietse Kuipers) had om in de finale te komen zich ook nog niet in het zweet hoeven werken.
Tegen Harlingen was het inpakken en wegwezen (5-0 6-0) en vervolgens bleef men staan.
Rienk Jelle Hibma en Steffen de Boer vertegenwoordigers van Schettens-Longerhouw moesten op 5-2 en 6-6 de witte vlag strijken.
Derde prijzen derhalve voor Schettens-Longerhouw (Rienk Jelle Hibma en Steffen de Boer) en voor het duo uit Wjelsryp (Pieter Sijbren Scharringa en Paulus Yde Walda) dat na twee 5-5 en 6-6 zeges nu tegen Tzummarum op de helft bleef staan.
Wommels in cijfers: Eerste omloop: 1. Easterein – 2. Schettens-Longerhouw 2-5 4-6; 3. Sexbierum-Pietersbierum – 4. Easterlittens 2-5 2-6; 5. Sint Jacobiparochie – 6. Tzummarum 0-5 0-6;
7. Minnertsga – 8. Ternaard 5-3 6-4;
9. Wjelsryp – 10. Hartwerd 5-5 6-6 (Wjelsryp wint);
11. Harlingen – 12. Goënga 0-5 0-6; 13. Wommels vrij;
Tweede omloop: 13. Wommels – 2. Schettens-Longerhouw 2-5 6-6;
4. Easterlittens – 6. Tzummarum 4-5 0-6;
7. Minnertsga – 9. Wjelsryp 5-5 6-6 (Wjelsryp wint); 12. Goënga vrij;
Halve finales: 12. Goënga – 2. Schettens-Longerhouw 5-2 6-6;
6.Tzummarum – 9. Wjelsryp 5-3 6-0;
Finale: 12. Goënga – 6. Tzummarum 2-5 4-6.