Merkekeatsen VvV Tzummarum e.o.

De Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum e.o. organiseert traditioneel de dag na de grote afdelingswedstrijd op Hemelvaartsdag de Merkepartij.
Hieraan kunnen alle inwoners en oud-inwoners van Tzummarum en Firdgum deelnemen.
Het was Hemelvaartsdag koud en somber maar het weer was nu ideaal om te kaatsen, het zonnetje er bij en lekker uit de wind konden de kaatsers zich lekker uitleven.
Bij de jeugd waren er drie prijzen te verdelen.
De derde prijs was voor Froukje Bonnema en Detmer Bosma.
Tweede werden Nick Leistra en Annelies Bleeker, en de eerste prijs was voor Simon Brolsma en Naomi Hoogerhuis.
De winnaars kregen behalve een krans ook de wisselbeker voor de beste jeugdkaasters op de Merke partij.
Bij de dames werd drie keer in verschillende samenstelling gekaatst om individuele prijzen.

Eerste werd Eke Grond, de tweede prijs was voor Gretha Kracht.
In de oudste klasse was de eerste prijs voor Pieter Heeringa, Durk Bonnema en Germ de Bruin.

Tweede werden Theo Draijer, Johannes Broekstra en Sybren vd Zwaag.
Pieter Heeringa werd koning.

Bij de strijd om de ereplaatsen in de jongste klasse was het spannend.
De finale in de verliezerronde werd beslist op 5-5 en 6-6.
Cornelis Jensma, Robert de Bruin en Fokke de Vries wonnen van Rick de Graaf, Hein Germ vd Mei en Leendert Looijenga.

Ook in de winnaarsronde werd spannend en kwalitatief goed gekaatst.

De derde prijs was voor Jaap Bonnema, Johannes Bonnema en Atze Hempenius.

In de finale wonnen Hans Wassenaar, Gerrit Zijlstra en Hilbert de Vries.
Zij versloegen Arjen vd Zee, Ramon Hoogerhuis en Johannes Kolthof.
Hans Wassenaar mocht de koningsbeker een jaar mee naar huis nemen.