Hemelvaartsdag 2010

De in 2008 gestopte Chris Wassenaar is zijn gewicht nog altijd in goud waard.
Hendrik Kootstra: eerste zege in de hoofdklasse!
Met zijn maten Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra leidde hij Minnertsga met vaste hand na een dik verdiende zege op de traditionele afdelingwedstrijd van vvv Tzummarum.
In de finale leek Hijum-Finkum met Helmer Hofman, Martijn Olijnsma en Marten Feenstra lang de beste papieren te hebben maar na 4 om 2 achterstand was het de jonge veelbelovende achterinse Hendrik Kootstra die voor Minnertsga de partij deed kantelen.
Kootstra begon zich in het achterperk danig te roeren.
Sloeg vier keer vorstelijk boven met als gevolg dat zowel Feenstra als Olijnsma daarop elk tweemaal het perk misten.
De laatste keer gebeurde dat op 4 om 3 en 2-6.
Minnertsga rook zijn kans en mede door de sterke opslag van Wassenaar werd het 5 om 4.
De snee was er bij Hijum uit en Minnertsga profiteerde optimaal.
Op 5-4 en 6-4 kon Feenstra de dikke kaats niet passeren.
Voor de in 1973 opgerichte kaatsvereniging In Nij Begjin was het de eerste keer dat een partuur op een hoofdklassenwedstrijd in de prijzen viel.
Met de sterke opslag van Chris Wassenaar is Minnertsga weer een regelrechte kandidaat voor de komende bondswedstrijd.
Marten Feenstra: eerste winst voor Hijum!
Minnertsga ondervond op weg naar de finale geen noemenswaardige tegenstand.
Tegen St. Anne Drie Spul is ϊt was het nog even billenknijpen maar op 5-4 en 6-6 was de zege daar.
Op de vierde lijst kwam Witmarsum duidelijk te kort.
Achterinse Gert-Jan Meekma had geen antwoord op de opslag van Wassenaar.
De jongens van Pim Mulier bleven op een spel steken.
Dronryp met de dertigers Simon Minnesma en Pieter Scharringa, al enige jaren gestopt op het hoogste niveau vormden samen met de prima opslaande Marten van der Leest een geduchte opponent.
Simon Minnesma van origine opslager was in het voorperk prima op dreef en kreeg veel steun van zijn opvolger Marten van der Leest.
Na een snelle 3-0 kwam Dronryp nog aardig terug maar op 5-3 en 6-0 was het toch gedaan met de koopman.
De prestatie van de Rypsters was er niet minder om want de uitschakeling van kv Het Noorden met de Sint Jabuurtsters Rutmer van der Meer, Renze Pieter Hiemstra en Taeke Triemstra mocht wel opzienbarend worden genoemd.
Opslager Van der Leest had het perk Hiemstra-Triemstra stevig in zijn greep en aan de andere kant mepten Minnesma en Scharringa er lustig op los.
Op 5-3 en 6-0 miste Taeke Triemstra het perk.
Hijum-Finkum versloeg achtereenvolgens Easterein (5-3 6-2), Ternaard (5-0 6-2), Leeuwarden (5-2 6-4) en Heerenveen (5-4 6-0).
Dronryp pakte het derde geld door overwinningen op achtereenvolgens Bolsward (5-3 6-0), Reahϋs-Turns (5-1 6-0), Makkum 2 (5-4 6-4) en Sint Jacobiparochie (5-3 6-0).
Minnertsag was later een brug te ver. Het was in Tzummarum waar een dikke 400 betalende toeschouwers het veld omzoomden weer eens te laat afgelopen.
Het blijft een moeilijke zaak maar een laatste slag die pas op twintig voor zevenen valt is gewoon te laat.
Een optie is om dan maar net als in Weidum om negen uur te beginnen.

Tzummarum in cijfers: Eerste omloop: 1. Berltsum – 2. Witmarsum 0-5 2-6; 3. Bitgum – 4. Tzummarum 2 5-0 6-6; 5. Wjelsryp – 6. Peins 5-2 6-6; 7. Exmorra – 8. Tzummarum 1-5 4-6; 9. Makkum 2 – 10. Goλnga 5-2 6-0; 11. Groningen – 12. Schettens-Longerhouw 5-0 6-4; 13. Dronryp – 14. Bolsward 5-3 6-0; 15. Weidum – 16. Reahϋs-Turns 1-5 2-6; 17. Sint Jacobiparochie – 18. Easterlittens 5-0 6-2; 19. Easterein 2 – 20. Minnertsga 2 5-0 6-6; 21. Damwβld – 22. Holwerd 5-1 6-6; 23. Ried – 24. Franeker 3-5 6-6; 25. Wommels – 26. Heerenveen 2 5-1 6-2; 27. Hartwerd – 28. Leeuwarden 5-5 2-6; 29. Harlingen – 30. Ternaard 4-6 6-6; 31. Easterein – 32. Hijum-Finkum 3-5 2-6; 33. Heerenveen – 34. Grou 5-0 6-2; 35. Makkum – 36. Stiens 5-0 6-0; 37. Goutum – 38. Sexbierum-Pietersbierum 5-1 6-6; 39. Winsum – 40. Arum 5-3 6-2; 41. Minnertsga – 42. Cornwerd 5-0 5-4; 43. Sint Annaparochie – 44. Harlingen 2 5-0 6-2;

Tweede omloop: 2. Witmarsum - 3. Bitgum 5-1 6-6; 5. Wjelsryp – – 8. Tzummarum 5-4 6-2; 9. Makkum 2 – 11. Groningen 5-3 6-2; 13. Dronryp – 16. Reahϋs- Turns 5-1 6-0; 17. Sint Jacobiparochie – 19. Easterein 2 5-0 6-2; 21. Damwβld – 24. Franeker 2-5 6-6; 25. Wommels – 28. Leeuwarden 0-5 2-6; 30. Ternaard – 32. Hijum-Finkum 0-5 2-6; 33. Heerenveen – 35. Makkum 5-3 6-0; 37. Goutum – 39. Winsum 4-5 2-6; 41. Minnertsga – 43. Sint Annaparochie 5-4 6-6;

Derde omloop: 2. Witmarsum – 5. Wjelsryp 5-3 6-0; 9. Makkum 2 - 13. Dronryp 4-5 4-6; 17. Sint Jacobiparochie – 24. Franeker 5-3 6-2; 28. Leeuwarden - 32. Hijum-Finkum 2-5 4-6; 33. Heerenveen – 39. Winsum 5-3 6-2; 41. Minnertsga vrij;

Vierde omloop: 41. Minnertsga – 2. Witmarsum 5-2 6-2; 13. Dronryp – 17. Sint Jacobiparochie 5-3 6-0; 32. Hijum-Finkum – 33. Heerenveen 5-4 6-0;

Halve finale: 41. Minnertsga – 13. Dronryp 5-3 6-0; 32. Hijum-Finkum vrij:

Finale: 32. Hijum-Finkum – 41. Minnertsga 4-5 4-6: