11 Mei 2010

Pieter Vogels uit Groningen, Pytrik Hiemstra uit Easterein en Jan Sjoerd Tolsma uit Deinum kaatsten zichzelf in de kransen, waarbij Jan Sjoerd het voortouw nam door een ongekende serie bovenslagen. (Foto: Peter Broekhuizen).
Vlnr: Pieter Vogels, Jan Sjoerd Tolsma en Pytrik Hiemstra.

Het verliezende partuur in de finale bestond uit Michiel Scheepvaart, Hyltje Bosma en Aloys Freitag, allen uit Makkum.
De Makkumers versloegen in de halve finale het partuur van Harry Veldman uit Leeuwarden, Yje Jan Teerstra uit Groningen en Hans Wassenaar uit Tzummarum.