Dinsdag 11Mei 2010.

Het jongenspartuur van Tzummarum (Arjen van der Zee, Oane Veldman en Willem Heeringa) pakte opnieuw de winst op de traditionele afdelingswedstrijd van kv Concordia uit Holwerd.
Vlnr: Willem Heeringa, Oane Veldman, Arjen van der Zee en coach Pieter Heeringa

. In de finale werd met 5-2 en 6-6 gewonnen van SMI uit Wjelsryp met de kaatsers Pieter Sybren Scharringa, Gerrit Scharringa en Jelle Scharringa.
De derde prijs was voor kv Trije Yn Ien Gaast/Ferwoude met Auke Geert Ybema, Meindert Attema en Gerben Stellingwerf.
De laatsten verloren in de halve finale van Tzummarum met 5-3 en 6-2.
De fraaie Zilveren Telegraaf gaat dus weer voor een jaar naar Tzummarum.