Woensdag 5 Mei 2010

Federatie Barradeel e.o.opent seizoen in Tzummarum.
Woensdag 5 mei werd de eerste wedstrijd van de Federatie Barradeel gehouden in Tzummarum.
Hier kwamen de welpen en pupillen in actie.
Er was een goede deelnamen met 10 parturen pupillen en 7 parturen welpen.
VvV Tzummarum had de accommodatie weer keurig voor elkaar en in de beschutting van de bomen viel de invloed van de noordenwind best mee, zodat het ook voor het best wel talrijke publiek goed toeven was op het kaatsveld.
Ook het spel van de deelnemers was best goed te noemen.
Vooral bij de pupillen kon je zien dat de wintertraining zijn vruchten afwerpt, en ook bij de welpen is het nodige talent aanwezig.
De welpen kaatsten in twee poules.
De nummers twee van de poules kaatsen om de derde prijs, de winst was hier voor Riemer Jensma en Alex Haarsma, beide uit Minnertsga.
De eerste prijs was voor Jens Visser uit Oosterbierum en Hillyjanne vd Schaar uit Sexbierum.
Zij wonnen de finale met 5-0 en 6-2 van Jeroen Haarsma uit Minnertsga en Anna Ennema uit Sexbierum.
Bij de pupillen was de eerste prijs in verliezersronde voor Jildou Jansen uit Sexbierum en Harm de Vries uit Tzummarum.
Tweede werden Tjisse Poelstra uit Minnertsga en Annelies Bleeker uit Tzummarum.
De finale in de winnaarsronde ging tussen Ids Poelstra uit Minnertsga en Nynke Kingma uit de Westhoek enerzijds, en Jan Sjouke Weewer uit Sexbierum en Anna Kootstra uit Minnertsga anderzijds.
De winst, en dus de kransen, waren voor Weewer c.s.
De derde prijs in dze categorie was voor Nadine de Vries uit Sexbierum en Dennis Nauta uit Wijnaldum.