PC 1991.

De finaleparturen, v.l.n.r.: Tjerk de Groot (Wanswerd), Cees Punter (Hilversum) en Jurjen Dijkstra (Oentsjerk); scheidsrechter Henk Hellinga (Makkum); Rinse Bleeker (Tzummarum), Erik Seerden (Franeker) en Thomas van der Meer (Hurdegaryp).