Klaas Vellinga neemt afscheid als bestuurslid VvV.
Op de algemene vergadering van de vereniging voor Volksvermaken nam Klaas Vellinga afscheid als bestuurslid.
Hij was sinds 1998 actief in het bestuur en vervulde vanaf 2004 de functie van penningmeester.
Tevens was hij afgevaardigde van VvV in het bestuur van de Stichting Beheer Sportaccommodatie.
De vergadering was unaniem van mening dat Klaas tot Lid van verdienste van de vereniging benoemd werd.
De opvolger van Klaas in het bestuur is de Heer Hans de Graaf.