Straatkaatsen 15 augustus. 2009

1. Steven de Bruin(K), Johan Hoogerhuis en Sybern vd Zwaag.
2. Gerrit Zijlstra, Pietie de Vries en Arjen wiersma.
3. Rick de Graaf, Jacob Terpstra en Theo Draijer.

Verliezersronde.
1. Jacob de Jong, Dirk G. Terpstra en Hilbert de Vries.
2. Wietse Hempenius, Sieuwke Jellema en Pieter Heeringa.
3. Dennis de Bruin, Jelmer vd Meer en Stef de Graaf.