Jaar 2008

N.K. Jongens 14-16 jaar te Bolsward.
1ste prijs winnaars Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum.
V.l.n.r. Jeroen de Haan, Oane Veldman en Arnold Zijlstra en coach Pieter Heeringa