Jaar 2008

N.K. Jongens 14-16 jaar te Bolsward
1ste prijs winnaars Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum
V.l.n.r. Arnold Zijlstra, Jeroen de Haan en Oane Veldman