Jaar 2008.

N.K. voor Jongens te Bolsward met de finalisten.
V.l.n.r. Scheidsrechter, 2e prijswinnaars Bolsward met Carlo Booms, Peter van Zuiden en Thomas van Zuiden, Scheidsrechter Hayma,
de 1ste prijs winnaars Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum met Arnold Zijlstra, Jeroen de Haan en Oane Veldman, Scheidsrechter Sweering.