Jaar 2008.

N.K. Jongens van 14- 16 jaar te Bolsward.
In het perk voorin Arnold Zijlstra en achterin Oane Veldman van de Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum.