Jaar 2007.

Huldiging jongens 14-16 De winnaars van het N.K. te Ternaard en de Freulepartij te Wommels.
V.l.n.r. Wethouder A. Bonnema, Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin.
Op de achtergrond de voorzitter van Vereniging voor Volksvermaken Theo Draijer.