Jaar 2007.

Huldiging winnaars N.K. jongens en de Freulepartij.
Overzicht van de aanwezigen op de bovenzaal van Het Wapen van Barradeel.