Jaar 1973

1e prijs Provinciaal kaats kampioenschap op Sonnenborgh te Leeuwarden M.J. Tamsmaskoalle te Tzummarum.
V.l.n.r. Egbert Jensma, Pieter Heeringa en Theun Sinnema.