In 1988 won de Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum de 1ste prijs op het N.K. voor Schoolmeisjes te Dronrijp.
Op de foto reikt de voorzitter van de K.N.K.B. de heer Johannes Westra de prijzen uit aan: v.l.n.r. Lucie Timmermans, Jellie van der Zee en Tinneke Schat.
Geheel rechts de trainer-coach van het winnende partuur Syds Schat.