Jaar 1977.

Hemelvaartdag afdeling parturen te Tzummarum op het voetbalveld- en toen kaatsveld.
Halve finale Franeker tegen Akkerwoude. Opspringend is Gerrit Wiersma( A) Tjisse Walendal ( Fr.) probeert te keren en Jarich van der Veen ( A) kijkt toe.
In het perk rechts het partuur van V.V.V. Tzummarum met Sjoerd Heeringa, Bote Feenstra en Hendrik Talsma.