Jaar 1967 te Sint Jacobiparochie.
V.l.n.r. Scheidsrechter Piet Kuipers; 2e prijswinnaars Hotze Schuil, Piet IJsbrandy en Sjoerd Heeringa Tzummarum,
1e prijs voor Johan Halbesma, Rienk de Groot en Klaas van Wieren