Jaar 2007.

N.K. Jongens te Ternaard.
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum in actie aan de opslag.
V.l.n.r. Steven de Bruin, Hans Wassenaar en Arnold Zijlstra met de bal.