Jaar 2007.

Stilleven- Huldiging in het Wapen van Barradeel van de winnaars N.K.jongens en de Freulepartij.