Nachtkaatsen afgelopen zaterdag 12 september jl. was primeur voor VvV Tzummarum Voor het eerst in de historie van de 130 jaar oude vereniging, werd er op het kaatsveld nachtkaatsen gehouden, maar liefst 12 partuur deden mee in de kaatswedstrijd.
Met een verliezerronde en voor de jongste leden een aparte klasse.
De eerste prijs in de winnaarsronde was voor het partuur van Jelmer van der Meer, Pieter Heeringa en Jelte van der Zee.
De tweede prijs ging naar Oane Veldman, Atze Hempenius en Arjen van der Zee.
Dederde prijs was voor het partuur van Michiel Anema, Johannes Bonnema en Marrit Hettinga.
In de verliezersronde ging de eindstrijd tussen het partuur van Jan Haakma, Wim Seepma, Ilse Draijer en Rick de Graaf, Leendert Looijenga en Nicole Hempenius.
Waarin eerstgenoemd partuur de overwinning pakte.
Bij de jongste klasse ging de prijs naar Simon Bonnema.
Verder kon men een hapje en een drankje nuttigen in het VvV gebouwtje, en werden er buiten hamburgers gebakt.
De partij begon 19.00 uur en was 01.00 uur afgelopen.
Een mooiere afsluiting van het kaatsseizoen 2009 konden wij ons niet voorstellen.

Ronald van Vliet.