Jaar 2007.

Huldiging winnaars N.K. Jongens en de Freulepartij in het Wapen van Barradeel.
Coach Pieter Heeringa wordt in het zonnetje gezet.