Jaar 2004

N.K. Schooljongens te Winsum. De finalisten op de foto, 1ste prijs V.V.V. Tzummarum.
V.l.n.r. Scheidsrechter Age Tigchelaar, 2e prijs voor het partuur van Goe´nga, Scheidsrechter Sipke Hiemstra, Steven de Bruin, Arnold Zijlstra en Hans Wassenaar, Scheidsrechter.