Jaar 2004

N.K. Schooljongens te Winsum. 1e prijs was voor de Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum.
V.l.n.r. Coach Johannes Broekstra, Steven de Bruin, Arnold Zijlstra en Hans Wassenaar.