Jaar 2002

Provinciaal kaatskampioenschap scholen voor jongens op Sonnenborgh te Leeuwarden.
1e prijs voor de M.J. Tamsmaskoalle te Tzummarum.
V.l.n.r. Oane Veldman, Arnold Zijlstra en Hans Wassenaar.