Jaar 2002.

N.K. Schooljongens te Makkum. 4e prijs voor V.V.V. Tzummarum.
V.l.n.r. Steven de Bruin, Hans Wassenaar en Arnold Zijlstra.
Hans lijkt duidelijk niet tevreden met de 4e prijs.