Jaar 2002.

M.J. Tamsmaskoalle Tzummarum wint de 1e prijs Provinciaal school kaatskampioenschap jongens op Sonnenborgh te Leeuwarden.
V.l.n.r. Arnold Zijlstra, Oane Veldman en Hans Wassenaar.